Cyklovize2030,
aneb jak bude vypadat dopravní síť
pro cyklisty v roce 2030?
Monitorujeme záměry obcí, měst a krajů na výstavbu cyklistických stezek.
Ve spolupráci s kraji a městy vzniká mapa dopravní sítě pro cyklisty.
CYKLOVIZE2030

Nejen Česko, ale i celá Evropa zažívají cyklistický boom. Opatření během lockdownu způsobila, že lidé ve městech a i mimo ně začali ve větší míře používat jízdní kolo. Češi přesedli nejen na kola, ale i do automobilů, a tak je otázka bezpečnosti na silnicích na pořadu dne. Rozmach cyklistiky tak připomněl některé nedostatky v infrastruktuře, které je třeba do budoucna napravit.

Pracovní skupina krajských koordinátorů, ministerstev a spolku Partnerství pro městskou mobilitu spojily své síly pod hlavičkou CYKLOVIZE 2030. Jejím cílem je vybudování ucelené a bezpečné sítě cyklostezek a dálkových cyklotras napříč republikou, která v jednotlivých regionech, krajích a celém Česku urychlí rozvoj cyklodopravy a podpoří cykloturistiku. Prvním krokem k tomu je sběr relevantních informací a vytvoření unikátní mapy na jejich základě.

Cyklovize 2030Stezky máme, cílem je souvislá síť

V České republice je 40 000 kilometrů vyznačených cyklotras. Pouze 12 % z nich je v režimu chráněných cest. Dopravní síť je nespojitá a během cesty jsou tak její uživatelé vystavení i nebezpečným situacím, kdy je cyklotrasa přivede na rušnou silnici nebo ještě lépe, stezka náhle končí bez pokračování. CYKLOVIZE 2030 má přispět k tomu, aby se podobné obrázky objevovaly v Česku co nejméně.

Práce navazuje na vládní Koncepci městské a aktivní mobility pro období 2021–2030, která byla přijatá v lednu 2021. Užitek z ní budou mít nejen cyklisté, ale i řidiči. Více cyklostezek znamená méně stresu na přeplněných silnicích, které už dnes v mnoha místech kapacitně nestačí.

Pracovní tým Asosiace krajů

Plnění úkolů, jaké do vínku dostala CYKLOVIZE 2030, se neobejde bez koordinovaného postupu schopných a pro věc zanícených profesionálů.  Jde o pracovní skupinu složenou ze zástupců jednotlivých krajů (každý kraj v ní má po jednom cyklokoordinátorovi) pod záštitou Asociace krajů a spolku Partnerství pro městskou mobilitu.

Mapa dopravní sítě pro cyklisty

Úsilí pracovní skupiny CYKLOVIZE 2030 směřuje k vytvoření unikátní mapy dopravní sítě pro cyklisty, která rozlišuje jednotlivé úseky podle jejich současného a cílového stavu. Podklady pro tuto mapu, a to včetně předpokládaných finančních nákladů na výstavbu cyklostezek, poskytují jednotlivé kraje.