Modul: Carousel


Naším cílem je bezpečná dopravní síť pro moderní prostředky individuální dopravy.  
 

  
 
 
 

 
 
 


Cyklovize 2030

Cyklistická doprava zažívá v České republice boom.  82 % dospělých Čechů se věnuje pravidelně jízdě na kole. Infrastruktura pro cyklisty je u nás nespojitá a během cesty jsou tak její uživatelé vystaveni nebezpečným situacím, kdy je cyklotrasa přivede na rušnou silnici nebo stezka náhle končí bez pokračování.

Cyklovize 2030 je soubor opatření k tvorbě bezpečné dopravní sítě pro moderní prostředky individuální dopravy v České republice. Projekt má přispět k tomu, aby se síť budovala a fungovala podobně jako je tomu u železnic nebo silnic.

Na jejím vytvoření pracuje skupina složená ze zástupců jednotlivých krajů pod záštitou Asociace krajů ČR a spolku Partnerství pro městskou mobilitu. Cyklovize 2030 spolupracuje s Pracovní skupinou Ministerstva dopravy zaměřenou na koordinaci rozvoje infrastruktury pro aktivní mobilitu.

Užitek z toho budou mít nejen cyklisté, řidiči i chodci. Více cyklostezek  a cyklistů znamená zrychlení ostatní dopravy, více bezpečí a méně stresu na přeplněných silnicích, které už dnes v mnoha místech kapacitně nestačí.

Projekt Cyklovize 2030 - bezpečnější cyklistická infrastruktura je podporován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Cyklovize 2030
 

Partneři

Modul: Partneři