Atributy

Cyklotrasy jsou monitorovány pomocí sady indikátorů.


Atribut 1 - Název trasy / úseku trasy

 • Přehled názvu tras bude postupně upřesněn, aby se v nich našel každý kraj
 • Poznámka – upozorňuji, že v prvním sloupci není číslo cyklotrasy, ale hodnota atributu. Číslo cyklotrasy se přiřazuje pod atributem číslem 7.

 

Atribut 2 – Stav realizace úseku trasy

 • 0 - Záměr (nic není nepřipraveno)
 • 1 - Zadávací karta
 • 2 - Studie
 • 3 - DÚR (DUSP)
 • 4 - ÚR (UR+SP)
 • 5 - DSP, SP
 • 6 – realizace
 • Poznámka – pokud bude zadána hodnota 0, 1, 2, pak:
  • v atributu 3 se doporučuje zadat orientační hodnotu 1 km/10 mil. Kč. Pokud obec/kraj má k dispozici jinou orientační hodnotu, dosadí svou částku.
  • v atributu 4 se zadá nejdříve rok 2026

Atribut 3 – Částka v korunách

 • Částka v korunách

 

Atribut 4. Předpokládaný plán realizace 

 • 1 - 2022
 • 2 - 2023
 • 3 - 2024
 • 4 - 2025
 • 5 - 2026
 • 6 - 2027
 • 7 - 2028
 • 8 - 2029
 • 9 – 2030
 • Poznámka – Díky tomuto atributu bude možné, aby MD a SFDI mohlo vždy dopředu plánovat odhadované náklady, které by měly jít přes SFDI na kraje. Pokud projekt má již rozpracovanou projektovou dokumentaci, pak realizace by mohla být již realizována v letech 2022 – 2025. Pokud existuje jen záměr, či studie, pak prvním rokem pro realizaci může být až rok 2026 a dále. Tento atribut má zabránit plánování vzdušných zámků.

 

Atribut 5 – Zdroj financí

 • 1 - pouze vlastní zdroje
 • 2 - SFDI, případně Národní plán obnovy, který jde přes SFDI
 • 3 - krajský příspěvek
 • 4 - IROP- CLLD 2021-2027; evropské projekty realizované na území MAS (místních akčních skupin
 • 5 - IROP- ITI 2021-2027 (evropské projekty realizované v rámci integrovaných aglomerací)
 • 6 - IROP 2021-2027 (další individuální projekty, které nespadají pod hodnotu 4 a 5.
 • 7 – Interreg; příhraniční spolupráce
 • 8 – Evropské fondy 2000 – 2020 (týká se pouze úseků, u kterých v atributu 2 je zaškrtnuta hodnota 6 – REALIZACE)
 • 9 - peníze ze SFDI směřující přímo na kraj, a to na základě připravované dohody Dopravní Komise Asociace krajů, MD a SFDI. V principu se bude jednat o ty projekty, které není možné podat na evropské fondy (hodnota 4, 5 a 6). Cílem je si naplánovat, jak který úsek bude financován a z čeho. Do této kategorie budou také patřit úseky, které budou označeny dopravním režimem B11: Zákaz vjezdu všech motorových vozidel.

Poznámka:

Pokud se předpokládá financování projektu z několika zdrojů, např. SFDI a krajský příspěvek, tak se zaškrtnou obě možnosti.

Atribut 6 – Stav povrchu z hlediska dopravní obslužnosti

 • 1 - Vyhovující
 • 2 - Nevyhovující
 • 3 - Trasa fyzicky neexistuje
 • Poznámka – hodnoty 1 a 2 se zaznamenávají stav stávající cyklotrasy, u které se nepředpokládá změna vedení neboli cyklotrasa by tudy měla vést i v roce 2030. Hodnota 3 je spojována s plánovanými úseky, kudy teprve má cyklotrasa vést. Kritérium je navíc spojeno jen s dopravní funkcí cyklotrasy. Proto se cyklotrasa hodnotí z pohledu silničního a městského kola, kde se vyžaduje dopravní komfort.

 

Atribut 7 – Cyklotrasa – stávající, rozlišení úseku:

 • Text - číslo trasy, v případě souběhu číslo oddělené středníkem
 • Klidně v tomto případě se může jednat o číslo např. 6025. Příkladem je např. úsek Rožnovské cyklostezky Bečva. Dnes je vyznačena jako místní cyklotrasa, ale Koncepce Zlínského kraje počítá s povýšením daného úseku do sítě dálkových cyklotras

 

Atribut 8 – Kategorizace sítě cyklotras

 • 1 - dálková (národní) síť (jednociferná)
 • 2 - dálková (národní) síť (dvojciferná)
 • 3 - regionální síť (trojciferná)
 • 4 - místní síť (čtyřciferná)
 • Poznámka – kraj si může evidovat i své další trasy jako místní, či nezařazené, ale jedná se o nepovinný údaj

 

Atribut 9 – Kategorizace sítě cyklotras EuroVelo

 • 0 – není zařazeno
 • 1 – EV4
 • 2 – EV7
 • 3 – EV9
 • 4 – EV13

 

Atribut 10 – Výhledové přeložení úseku trasy

 • 0 - stávající zůstane
 • 1 - dočasná, bude zrušeno bez náhrady
 • 2 - dočasná, výhledově trasa nižší kategorie (v této chvíli je cyklotrasa vyznačena jako dálková, ale ve výhledu se počítá převedení cyklotrasy do nižší kategorie
 • 3 - výhledová trasa
 • 4 - dočasně existuje jako trasa nižší kategorie, má se přesunout do vyšší (opak hodnoty 2)

 

Atribut 11 – Dopravní režim pro cyklistu v daném úseku

 • 1 - sloučení „klasických“ samostatných cyklistických komunikací. Dopravní režim C8, C9, C10, C7 + vjezd cyklistů povolen
  • a - C7 + vjezd cyklistů povolen
  • b - C8
  • c - C9
  • d - C10
  • Poznámka – každý kraj si může vybrat, zdali bude zadávat jen jeden údaj, nebo bude dále specifikovat jednotlivé úseky
 • 2 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Dopravní režim B11 + polní, lesní cesty
 • 3 - Polní a lesní cestičky, neoznačené cesty
 • 4 - Zklidňující opatření (zahrnuje všechny uvedené možnosti, aniž by se dále rozlišovaly)
  • a. Zklidněná zóna 30, obytná zóna, cyklistická zóna,
  • b. E12 cykloobousměrka,
  • c. V20 piktokoridor,
  • d. Jízdní pruhy pro cyklisty V14 + IP20 nebo ochranný jízdní pruh
  • Poznámka – každý kraj si může vybrat, zdali bude zadávat jen jeden údaj, nebo bude dále specifikovat jednotlivé úseky
 • 5 - Komunikace s minimálním zatížením (1500 voz./den)
 • 6 - Zatížená komunikace
 • Poznámka – některé kraje chtějí jít do většího detailu. Například Olomoucký kraj již dnes má na portále stavbycyklo.cz má daleko podrobnější dělení. Neboli výše uvedený seznam je minimalistický.

 

Poznámka - Délka úseku se určuje automaticky.