Bezpečnost

Cyklisté jsou nejvíce zranitelní účastníci provozu. Stejně jako pěší nejsou chráněni konstrukcí dopravního prostředku a deformační zónou. Na rozdíl od pěších se však cyklisté pohybují vyšší rychlostí a jsou více v kontaktu s motorovou dopravou. Zaručit bezpečnost cyklistů je proto možné především návrhem bezpečných komunikací, po kterých se cyklisté pohybují. S ohledem na zahraniční výzkumy a statistiky je možno najít přímo úměrný vztah mezi podílem cyklistické dopravy na celkové dělbě přepravní práce a bezpečností dopravy. Orientace měst na podporu cyklodopravy a nemotorové dopravy obecně je nástrojem prevence dopravních nehod. V rámci Cyklovize budou řešeny tři úrovně:

Modul: Seznam podstránek

  • Spolupráce při naplňování vládní Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021 - 2030.
  • Spolupráce s BESIP,
  • Monitoring cyklotras pomocí mezinárodního nástroje CycleRAP