Bezpečnost

Prioritou by mělo být řešení míst, která jsou kritická z pohledu bezpečnosti. Máme sice přesná data o nehodách zaznamenaných Policií ČR, ale mnohdy nemáme informace o subjektivních pocitech bezpečí uživatelů nebo potenciálních uživatelů, a kromě velkých měst chybí analýzy rizikových míst a návrhy řešení. Nabízí se tato řešení:

 • Zhotovení základní analýzy rizikových míst (např. krajští koordinátoři BESIP pro menší obce)
 • Průběžné řešení rizikových míst: analýza, návrh změn, realizace změn, evaluace (obce a správci komunikací, PČR apod. dle náročnosti změn)

Změny musí být okamžité i za cenu provizorního řešení. Nelze se spokojit s formálním řešením pomocí umístění dopravního značení, jsou nutné změny infrastruktury.

S rozvojem elektrokol by měla být pozornost zaměřena na výchovu směrem k osvojení si návyků jízdy na kole. Pozornost je také třeba věnovat lidem, kteří se na kole bojí jezdit, nebo naposledy jeli v dětství. Dnes se zaměřujeme jen na děti. V dospívání tato výchova absentuje. Měli bychom tedy nabízet i školení pro lidi, kteří chtějí jezdit na kole a možnost vyzkoušet si kolo ve městě.

Posledním paradoxním problémem při tvorbě bezpečné dopravní sítě jsou občas samotná dopravní řešení, která neodpovídají odsouhlaseným strategickým dokumentům (např. plánu udržitelné městské mobility), neodpovídají duchu norem a upřednostňují automobilovou dopravu před ochranou slabších. Příklady nevhodných řešení jsou popsána na tomto odkaze: https://www.stavbycyklo.cz/nedostatky-na-dopravni-siti.

Možná řešení jsou tato:

 • Požadovat po projektantech naplnění norem už od úvodních odstavců.
 • Politikům připomínat cíle strategických dokumentů a ptát se, proč je nedodržují, nepožadují v zadání konkrétních projektů.
 • Policisty a úředníky vzdělávat a upozorňovat na překračování mantinelů (vyjádření vs. zamítnutí).
 • Politicky převzít zodpovědnost a zastat se úředníků, kteří odargumentují nerelevantnost připomínek policie.

Bezpečnost z pohledu vládní koncepce

Citace z vládní Koncepce městaké a aktivní mobility.

Cyklisté jsou nejvíce zranitelní účastníci provozu. Stejně jako pěší nejsou chráněni konstrukcí dopravního prostředku a deformační zónou. Na rozdíl od pěších se však cyklisté pohybují vyšší rychlostí a jsou více v kontaktu s motorovou dopravou. Zaručit bezpečnost cyklistů je proto možné především návrhem bezpečných komunikací, po kterých se cyklisté pohybují. S ohledem na zahraniční výzkumy a statistiky je možno najít přímo úměrný vztah mezi podílem cyklistické dopravy na celkové dělbě přepravní práce a bezpečností dopravy. Orientace měst na podporu cyklodopravy a nemotorové dopravy obecně je nástrojem prevence dopravních nehod.

Pohyb pěších, cyklistů i řidičů v hlavním i přidruženém prostoru, resp. jeho bezpečnost, je podmíněna zejména dvěma aspekty:

 • uspořádáním prostoru, tzn. druh a typ pozemních komunikací, organizace prostoru (a to nejen dopravním značením),
 • používáním prostoru, tj. chováním jeho uživatelů, které je ovlivněno pravidly silničního provozu, jejichž dodržování je ovlivněno nejen jejich znalostmi, ale návyky a zvyklostmi (ty se mohou lišit v rámci jednotlivých měst, území…).

Důležité je, aby se oba aspekty navzájem podporovaly a aby uspořádání prostoru ovlivňovalo jeho užívání tak, aby se jeho uživatelé chovali intuitivně v souladu s požadavky a nemuseli nad tím zvlášť přemýšlet.

Opatření pro státní správu:

  • Legislativně upravit podmínky bezpečného provozu specifických dopravních prostředků (elektrokoloběžky, elektrokola apod.) a koexistenci uživatelů těchto prostředků s ostatními účastníky provozu
  • Podpořit kampaně a osvětu v oblasti bezpečnosti provozu v aktivní mobilitě.

Bezpečný cyklista

Projekt CYKLOVIZE 2030 dále navazuje na materiál Bezpečný cyklista - správné chování cyklistů v provozu a doporučené zásady bezpečného chování, a to za souhlasu jeho tvůrce, Týmu silniční bezpečnosti.

Cílem materiálu je nabídnout ucelený pohled na pravidla, zásady bezpečné jízdy a aktuální problematiku cyklistiky. Poskytuje základní informace z oblasti české právní úpravy a dopravní bezpečnosti všem, kteří znalosti předávají dál – učitelům, policistům, autoškolám, ale i těm, kteří se o cyklistiku zajímají. Zároveň naráží i na často diskutovaná témata a snaží se upozorňovat a odpovídat na existující nejasnosti. Informace v tomto materiálu jsou rozdělené do třech základních oblastí, a to na povinnosti cyklisty, bezpečnost cyklisty a cyklistickou infrastrukturu.

Cyklistika je oblíbenou sportovní aktivitou vhodnou pro všechny generace. Sednout na kolo, zvolit rychlost a terén, dělá z cyklistiky jeden z nejdostupnějších sportů. O tom, že má pozitivní vliv na lidské zdraví, není pochyb, prospívá srdci a mysli, udržuje nás v kondici. Dalším významným benefitem je její šetrnost k životnímu prostředí. Cyklistou mohou být mladší i starší lidé, aktivní i méně aktivní sportovci. Někdo se cyklistice věnuje rekreačně a vyráží o víkendu na cyklovýlety s přáteli nebo rodinou. Stejně tak mohou být cyklisty děti, které ve volném čase jezdí nejen na klasickém kole nebo na koloběžce kolem domu, ale třeba i ti, kteří místo auta začali využívat jízdní kolo pro dopravu do zaměstnání, školy nebo za zábavou. Na vzestupu je elektromobilita, rozhodně má co nabídnout. Dávno neplatí, že si elektrokola nebo elektrokoloběžky pořizují pouze senioři či méně zdatnější cyklisté. Jízda na nich má ovšem oproti běžným kolům a koloběžkám svá jistá specifika.

Popularita cyklistiky si bohužel každoročně vybírá daň v podobě nehod a úrazů, které cyklisty postihnou. Někdy za kolizi nemohou, někdy za ní stojí jejich vlastní nepozornost. Dopravní nehoda v lepším případě končí jen odřeninami, v nejhorších úmrtími. Ačkoliv počet dopravních nehod cyklistů z dlouhodobého hlediska neklesá, dochází k poklesu vážných následků těchto nehod. Bohužel i přesto je každoročně evidováno kolem 40 usmrcených cyklistů.

Přestože na silnicích se nejvíce pohybují řidiči motorových vozidel, běžnými účastníky jsou rovněž cyklisté. Právě sdílení silnic těmito dvěma skupinami řidičů nebývá někdy ideální. V případě bezohledné jízdy a nebezpečného jednání se obě skupiny cítí ohroženě. Konflikty často vznikají na základě skutečnosti, že jedna ze stran nerozumí a nepředvídá možné chování toho druhého. Bezpochyby klíčovým faktorem, kromě znalosti pravidel a bezpečné infrastruktury pro cyklisty, je na silnicích vzájemná ohleduplnost, respekt a tolerance.

Materiál je k dispozici na tomto odkaze: https://ebook.nakolejensprilbou.cz/,

Další informace najdete na stránce https://www.tymbezpecnosti.cz/stranky/120/bezpecna-cyklistika.html

We Love Cycling

Bezpečností cyklistů se i zabývá webový portál  https://www.welovecycling.com/cs/category-safety/.