Karlovarský kraj

Zastupitelstvo Karlovarského kraje v roce 2020 schválilo prodloužení platnosti stávající "Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji" do roku 2022. V roce 2022 následně proběhne výběrové řízení na dodavatele strategie na následující období.

Odkaz na krajskou Cyklostrategii: http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/oblast-region-rozvoje/cyklo_region.aspx

Kraj se stal přirozeným koordinátorem aktivit lokálních samospráv. Nabízí jednotlivým městům, obcím, sdružením, mikroregionům a podnikatelům spolupráci na přípravě i výstavbě cyklistické infrastruktury. Poskytuje metodickou pomoc při získávání finanční pomoci a pomáhá při začleňování nových cykloproduktů do systému stávajících projektů.

Kontakt:
Mgr. Martin Biša – cyklokoordinátor KK
oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.: 354222163
e-mail: martin.bisa@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz


Připravované projekty

Cyklostezka Ohře: Dalovice – Šemnice, část I. Dalovice – Všeborovice

Stav realizace úseku trasy
Projekt ve stadiu aktualizace DSP a žádosti o SP snad do poloviny roku 2022.

Částka v korunách
40.000.000,- vč. DPH

Předpokládaný plán realizace 
2023-2024

Předpokládaný zdroj financí
Evropské fondy - ITI Karlovarsko

Stávající stav povrchu z hlediska dopravní obslužnosti
Trasa dnes fyzicky neexistuje

Dopravní režim pro cyklistu v daném úseku
Společná stezka pro chodce a cyklisty

Odkaz na mapy:
https://mapy.cz/s/cokanegule

Ze skenů se jedná o červenou část, část dvě – hnědá je již hotová.
Fialová stávající místní komunikace, modrá stávající objízdná trasa.

Popis

Plánovaný úsek propojí nově vybudovanou cyklostezku z chatové osady Všeborovice do Šemnice (do provozu 2021). Odstraní objízdnou variantu, která svým profilem, ani vedením po místních komunikacích není ideální. Úsek začíná lávkou přes Vitický potok a pokračuje po celé své délce souběžně s korytem řeky Ohře.
Přibližně ve staničení 0.8 bude z důvodu členitosti terénu vybudován 9m dlouhý a 2m široký tunel. Povrch cyklostezky bude živičný.