Královéhradecký kraj

Základním koncepčním dokumentem v Královéhradeckém kraji je Nadregionální strategie KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů. Poprvé byla schválena v roce 2013, poslední platná aktualizace byla provedena v roce 2016. Nově strategie definuje dvě trasy v území tzv. "propojky" spojující dálkové trasy v našem regionu. Celá strategie je ke stažení na tomto odkaze.
Pro rok 2022 se chystá vypracování nové strategie.  Kontakt:

Jakub Klimeš
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací │oddělení regionálního rozvoje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí čp. 1245│500 03│Hradec Králové
tel.: 495 817 484
e-mail: jklimes@kr-kralovehradecky.cz


Připravované projekty