Liberecký kraj

Liberecký kraj má schválenou Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji pro období 2021+, která navazuje na Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji na období 2014-2020, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 204/15/ZK dne 26.5.2015.
Dokumenty pro příslušná období stanovily konkrétní kroky pro podporu cyklistické dopravy a cykloturistiky na území Libereckého kraje vždy v dvouletých akčních plánech. Všechny relevantní informace k podpoře cyklodopravy jsou uvedeny na toto odkaze: https://doprava.kraj-lbc.cz/page254/cyklodoprava-v-libereckem-kraji


Kontakt:
Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
telefon: +420 485 226 589, e-mail: Iveta.moravcova@kraj-lbc.czPřipravované projekty

V Libereckém kraji je v současnosti evidováno celkem 35 projektů v různém stupni projektové připravenosti (dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, připraveno k realizaci), díky kterým by bylo možné vybudovat 51 km nových cyklistických komunikací. Předpokládané náklady činí cca 608 mil. Kč (vč. nákladů na dokončení projektové přípravy).

Základní popis

Odra-Nisa

  • Projektová příprava (DUR, DSP): 4 úseky; Délka 3800 m; PP 5 mil. Kč; Náklady 95 mil. Kč
  • Realizace: 6 úseků; Délka 9600 m; Náklady 25 mil. Kč

Ploučnice

  • Projektová příprava (DUR, DSP): 6 úseků; Délka 6800 m; PP 2 mil. Kč; Náklady 38 mil. Kč
  • Realizace: 1 úsek; Délka 1600 m; Náklady 6 mil. Kč

GW Jizera

  • Projektová příprava (DUR, DSP): 6 úseků; Délka 25300m; PP 8 mil. Kč; Náklady 177 mil. Kč

Sv. Zdislava

  • Projektová příprava (DUR, DSP): 3 úseky; 9800 m; PP 3,8 mil. Kč; Náklady 99 mil. Kč
  • Realizace; 2 úseky; 1700 m; Náklady 18 mil.Kč

Segregované cyklokoridory

  • Projektová příprava (DUR, DSP): 7 úseků; 15500 m; Náklady 131 mil. Kč