Mapa dopravní sítě pro cyklisty

Úsilí pracovní skupiny CYKLOVIZE 2030 směřuje k vytvoření unikátní mapy dopravní sítě pro cyklisty, která rozlišuje jednotlivé úseky podle jejich současného a cílového stavu. Podklady pro mapu, a to včetně předpokládaných finančních nákladů na výstavbu cyklostezek, poskytují jednotlivé kraje. Mapa je k dispozici na samostatném mapovém portále - viz odkaz.

Mapový portál vznikl na základě údajů, které zaslaly kraje jednak v textové podobě (plány na výstavbu cyklostezek na dálkových trasách do roku 2024), jednak jako zákres páteřních tras v GIS podobě. Zde je problém v tom, že každý kraj má zcela jiné vstupní podklady, Vše se tedy ještě bude ladit. Ze zaslaných podkladů byla tedy vytvořena první mapa páteřních cyklotras, která bude postupně aktualizována.

Je ale potřeba hned od začátku se vymezit od stávajícího myšlení, kdy automaticky dálkové trasy spojujeme s rekreační záležitostí.

Musíme je začít vnímat jako DOPRAVNÍ trasy neboli první jejich funkce je dopravní, a tomu odpovídající parametry. Jde hlavně o spojování sídel. Jde nám o celkovou dopravní síť pro cyklisty, která zahrnuje jak dálkové, tak regionální trasy. Tato síť není jen dostředná do velkých center, ale pokrývá i plošný rastr. Současně DOPRAVNÍ trasy hlídá niveletu tras.

Stále je potřeba se připomínat, že základem celé iniciativy je nalezení finančních prostředků na cyklistickou infrastrukturu. Pokud nebude, pak je vlastně jedno, zda cyklotrasa ponese číslo 8, nebo číslo 14. Bez bezpečných cyklistických komunikací bude pro cyklisty vždy nevhodná. Pro pochopení daného záměru je třeba si upřesnit terminologii.

Cyklotrasy jsou pak monitorovány pomocí sady indikátorů.

Modul: Seznam podstránek

Příklad vrstvy dálkových cyklotras