Moravskoslezský kraj

Kraj má zpracovanou Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji, která byla schválena zastupitelstvem kraje 26. dubna 2007. Dokument je ke stažení zde.

V období 2022-2023 bude vypracován nový koncepční dokument. Aktuálně se prověřuje způsob koordinace cyklistické dopravy v jednotlivých částech Moravskoslezského kraje. Cyklokoordinátor tvoří strategický dokument ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností, bez kterých se systematický rozvoj neobejde.

Příklady zrealizovaných projektů a konkrétní plány na výstavbu cyklostezek jsou zveřejněny na webové stránce iniciativy CityChangers.

Kontakt:
Tomáš Novák, Cyklokoordinátor Moravskoslezského kraje
telefon: +420 777 216 206; e-mail: tomas.novak@mstourism.cz
a

Ing. Martin Hiltavský, Cyklokoordinátor Moravskoslezského kraje
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Vítkovická 3335/15 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava
telefon: +420 773 285 011; e-mail: martin.hiltavsky@mstourism.cz
www.mstourism.cz                     www.severnimorava.travel


Příklad připravovaných projektů
„Níže je možné si stáhnout přehled připravovaných strategických staveb v cyklistické dopravě na území Moravskoslezského kraje.“
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.