Olomoucký kraj

V únoru 2018 byla Radou Olomouckého kraje schválena Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji. Jde mj. o strategii dalšího rozvoje cyklostezek a cyklotras v kraji a o návrhy opatření ke zvýšení využití cyklostezek a cyklotras jako alternativního dopravního proudu za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy při cestě do práce či školy i při volnočasových aktivitách. Jednotlivá opatření a konkrétní aktivity vedoucí k jejich naplnění jsou uvedeny v akčním plánu na r. 2021-2023,

Opatření a aktivity jsou rozděleny do 3 kategorií (priorit): Cyklistická doprava jako nedílná součást dopravního systému, Cykloturistika a terénní cyklistika jako nedílná součást rekreace a cestovního ruchu a Koordinace a organizace cyklistiky (zaměřená zejména na legislativní otázky na regionální i národní úrovni).  Každé opatření má stanovený subjekt odpovědný za jeho plnění (příslušný odbor KÚOK či další zainteresovaná organizace) a má určeny finanční nároky na daný rok.

Koncepce je zveřejněna na tomto odkaze:


Kontakt:

Ing. Petr Smítal - Atelis
Rokycanova 781/13
779 00 Olomouc
e-mail: atelis.smital@gmail.com
mobil: 603 980 299


Připravované projekty