Možná řešení

Jak na odstranění bariér pro vytvoření souvislé dopravní sítě pro cyklisty? Pro úspěšnou implementaci CYKLOVIZE 2030 je zapotřebí:

  • mít dobře nastavené řídící a organizační nástroje
  • dávat důraz na bezpečnost
  • efektivně získávat finační prostředky
  • inspirovat se doporučeními ze zahraničí