Středočeský kraj

Kraj má svoji Koncepci rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017 – 2023, která byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje č. 021-09/2017/ZK ze dne 19.9.2017 a aktualizována v roce 2020. Aktualizace byla schválena usnesením Rady kraje č. 062-53/2020/RK ze dne 20.7.2020. Dokument je ke stažení zde.

Kraj je investorem staveb cyklistické infrastruktury v koridorech dálkových páteřních cyklostras a finančně podporuje výstavbu cyklistické infrastruktury v koridorech páteřních regionálních tras a cyklotras spojujících Středočeský kraj s Prahou.

Příklady zrealizovaných projektů a konkrétní plány na výstavbu cyklostezek jsou zveřejněny na webové stránce iniciativy CityChangers.


Kontakt:

Pavel Klimeš
Odbor veřejné mobility, oddělení regionální infrastruktury
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257280155, e-mail: klimes@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz