Role měst

Města a obce mají zodpovědnost za rozvoj cyklistické dopravy. Ta se odvozuje od jejich strategických dokumentů, které vytváří podmínky pro zajišťění výstavby dopravní sítě určené pro moderní prostředky individuální dopravy, a to jak uvnitř města, tak i v širším okolí.  Města mají za cíl zajistit bezpečné spojnice s okolními obcemi pro obyvatele, kteří nechtějí využívat automobilovou dopravu.

Na této stránce budou postupně přidávány odkazy na tyto dokumenty, aby si občané mohli udělat obrázek o tom, jak je nastavena podpora cyklodopravy v jeich městě a okolí.

A na této jednoduché myšlence je postavena CYKLOVIZE 2030.
Neni potřeba budovat vzdušné zámky, stačí jen naplńovat malé dílčí cíle.

Seznam měst a obcí se zpracovaným PUMM (Plánem udržitelné městské mobility) s řešením cyklistické dopravy (řazeno dle velikosti)