Pardubický kraj

Záměry na budování cyklostezek na území Pardubického kraje jsou identifikovány v dokumentu " Aktualizace Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pk (2019)" https://www.pardubickykraj.cz/dokumenty-cestovni-ruch/85226/koncepce-cyklo-a-in-line-turistiky-v-pardubickem-kraji a dle aktuálních informací z území.

Pardubický kraj má zpracován projekt „Cyklopasport", který je ke stažení zde. Pasport odráží skutečný stav v území z roku 2021. Obsahuje linie různých úrovní – cyklostezky, cyklotrasy včetně dalších atributů (některé jsou doplněny fotografiemi – např. značení KČT, odpočívky).


Kontakt:

Alexandra Jetmarová
oddělení sportu a cestovního ruchu, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Krajský úřad Pardubického kraje
telefon: +420 466 026 334
e-mail: alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz
www.pardubickykraj.cz


Připravované projekty


Prezentace vedení cyklotrasy č. 8 přes Pardubický kraj z jednání z 16. 2. 2022
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.


Další informace - záměry regionu Regionu Orlicko-Třebovsko

V rámci regionu Orlicko-Třebovsko jsou navrhovány tyto cyklostezky/cyklotrasy. 

 1. V rámci stavby „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“, což je modernizace stávajícího železničního koridoru, je pro letošní rok plánována úplná uzavírka cyklotrasy č. 18 v úseku Brandýs/Perná – Klopoty s tím, že objízdná trasa je z důvodu možné kolize s objízdnou trasou jiné akce vedena přes Sudislav a Oucmanice Objizdna-trasa-c.10.pdf (orlicko-trebovsko.cz) a nikoliv přes Orlické Podhůří; příští rok se budeme těšit na uvolnění uzavírky a časem i na nový asfaltový povrch.
 2. V rámci stávající trasy cyklotrasy č. 18 se pak chystají 3 dílčí změny:
  1. první z nich optimalizace úseku Brandýs – Perná, kde by mělo dojít k přeložení cyklostezky na nové těleso zbudované podél železniční tratě s překonáním řeky Orlice okolo osady Řadov tak, aby se cyklisté vyhnuli jednak úrovňovému železničnímu přejedu a jednak jízdě po nebezpečném úseku silnice I II/3123 Brandýs – Rviště. V roce 2021 byla pořízena vyhledávací studie. V roce 2022 je v plánu pořízení PD s tím, že o spolufinancování bylo požádáno prostřednictvím žádosti v rámci POV Pardubického kraje.
  2. druhou je nahrazení železničního přejezdu na Luhu (na trase z Kerhartic do Klopot) podjezdem v inundačním prostoru železničního mostu přes řeku Tichou Orlici, což je aktivita Správy železnic, s.o., kterou by v rámci odstraňování nebezpečných míst chtěli realizovat v rámci stavby „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC", a to její změnou před dokončením; zatím nemáme zprávy, že by se tato změna veřejnoprávně projednala, ale dokumentace záměru existuje.
  3. třetí pak v místní části Ústí nad Orlicí v Kerharticích, kde se z iniciativy města připravuje záměr přeložky cyklotrasy č. 18 mimo ulici Sokolská tak, že by podél železničního koridoru vznikla samostatná komunikace, která by v zásadě kopírovala trasu stávající „polní“ cesty vedoucí od nádraží mezi tratí a zahrádkami. Záměr je však v kolizi se záměrem celorepublikového významu „Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň“, což je záměr vybudování tunelového řešení koridoru, takže osud záměru je nejistý.
 3. Spojka Hrádoveckým údolím je záměr připravovaný od roku 2003 (a později odložený pro kolizi s ochranou zvláště chráněného živočicha), který by spojoval samotu ¨Koliba s obcí Řetůvka; byl osloven projektant, který zpracovával původní vyhledávací studii, zda by zpracoval i další stupně PD, tedy DÚR a DSP, resp. technickou dokumentaci pro společné povolovací řízení. Projektant potvrdil kapacitu pro rok 2022 s termínem dodání do 10/2022.
 4. Úsek přes obce Sopotnice, České Libchavy a Libchavy na dálkové trase č.14. Projekt „Cyklostezka Ústí nad Orlicí – Potštejn“ připravovaný od roku 2006 sice získal nejprve územní rozhodnutí a následně dne 3.8.2010 i pravomocné stavební povolení, to však pouze pro úsek „České Libchavy“, a to z důvodů přetrvávajících námitek sousedů proti trase v Sopotnici. Stavba cyklostezky byla následně v katastru obce České Libchavy i částečně realizována (včetně odbočky na Žamberk), a to přímo obcí České Libchavy, které byly postoupeny práva ze stavebního povolení. Záměr cyklostezky, jakkoliv zůstal v původní podobě nerealizován, i nadále zůstává ve výhledu možných aktivit svazku, proto bylo jednáno se zástupci obcí na trase a byla vytipována k prověření nová varianta.  Pokud se tato ukáže majetkoprávně průchozí, oslovil by se projektant původního řešení, zda by dokumentaci dopracoval/přepracoval.
 5. Záměr na cyklotrase Zhoř – Kozlov na stávající trase č. 4047. Schválený rozpočet města Česká Třebová počítá pro rok 2022 se zpracováním PD. Jedná se o úsek lesní cesty, která by měla získat zpevněný povrch.

 

Kontakt

Mgr. Karel Švercl
manažer Regionu Orlicko-Třebovsko
mobil:  +420 734 129 527
e-mail:  svercl@irot.cz