Zlínský kraj

Cílem je vytvoření funkční propojené sítě dálkových a významných regionálních cyklistických tras v území Zlínského kraje.  Základním předpokladem dosažení tohoto cíle je podpora ze strany mikroregionů a obcí. Na tomto základě byla vytvořena Koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje, která byla schválena usnesením Rady Zlínského kraje č. 0083/R03/20 ze dne 27. 1. 2020.

Jejími hlavními přínosy jsou:
1) Stanovení řízení v oblasti cyklistiky a začlenění koncepce cyklistiky do integrovaného dopravního plánování, a to vytvořením řídící struktury implementace Koncepce.
2) Návrh optimalizace sítě dálkových a regionálně významných cyklotras ZK.

Schválená verze je ke stažení zde: https://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-rozvoje-cyklistiky-na-uzemi-zlinskeho-kraje-cl-4822.html


Kontakt:

Ing. Monika Daňková, Oddělení absorpční kapacity, Odbor strategického rozvoje kraje
Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 414, https://www.kr-zlinsky.cz


Připravované projekty