Státní fond dopravní infrastruktury

SFDI - Financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

  • Poskytnutí příspěvku výhradně na výstavbu cyklistické stezky, opravu cyklistické stezky, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty; v rámci výstavby lze příspěvek poskytnout také na výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce, nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce.
  • Oprávnění žadatelé: obec jako budoucí vlastník cyklistické stezky, organizační složka obce, příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce, svazek obcí ad.
  • Detailní informace: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/ .