Doporučení & možná řešení

Jak na odstranění bariér pro vytvoření souvislé dopravní sítě pro cyklisty

Cyklostezky jsou pozemními komunikacemi IV. třídy na úrovni  tzv. místních komunikací, tzn., jedná se o dopravní infrastrukturu vlastněnou samosprávou na úrovni obcí. Přestože je cyklistická doprava provozována zejména na krátké až střední vzdálenosti, je nutné, aby vznikaly cyklostezky procházející více obcemi. Cílem je zajistit pro cyklistickou dopravu plošnou obsluhu území, tzn. postupně zajistit napojení všech obcí na cyklistickou síť. Tento cíl se dá naplnit jen prostřednictvím spolupráce více organizací.

Pokud se má vybudovat ucelená dopravní síť pro cyklisty, je nutné realizovat konkrétní opatření. Základní výčet je uveden níže:

Každý kraj, obec musí mít zpravovanou svou strategii, ve které se řeší cyklistická doprava. Může být vypracována samostatně, nebo jako součást širšího dokumentu. Doporučení pro tvorbu Cyklostrategie - zde.

Cyklistická infrastruktura by ideálně měla být plánována v souladu s regionálnímii místními dopravními plány a s pokyny pro bezpečnost dopravy. Měla by být zahrnuta v územních plánech. Doporučení pro města - zde. Hlavním úkolem je také dostat síť páteřních tras do Politiky územního rozvoje - viz dokument zde.

Organizační opatření jsou ta, jejichž implementace nevyžaduje žádné výrazné investice do infrastrukturních projektů.. Doporučení - zde.
Doporučení  - zde.

Doporučení - zde.

Doporučení - zde.
Doporučení - zde.

Doporučení - zde.

Doporučení - zde.