Terminály - nástroj pro propojení veřejné a cyklistické dopravy

Jedním z kritérií pro IROP a celý SC 2.1, je:

"Projekt je realizován v městské oblasti nebo zajišťuje obsluhu a dostupnost do jejího zázemí udržitelnými druhy dopravy.“ Neboli pokud nebude splněna podmínka, že je projekt realizován multimodálně v městské oblasti, pak nebude projekt realizován vůbec.

V cyklodopravě to konkrétně znamená:....infrastruktura pro cyklistickou dopravu bude realizována
  • v městské oblasti,
  • nebo bude přímo napojena na odpovídající komunikaci pro cyklisty obsluhující také městskou oblast,
  • nebo bude zajišťovat přestup na linku veřejné dopravy obsluhující také městskou oblast.
A právě ve vztahu k posledním bodu je nutné, aby každý kraj měl navrženou síť terminálu na železniční síti, kdy ke každému takovému místu je potřeba dobudovat bezpečné cyklostezky.
Viz příklad návrhu terminálu pro Olomoucký kraj.